Decydując się na remont starego domu, należy wymienić instalację elektryczną, ponieważ stare instalację stanowią duże zagrożenie. Stare instalację są niebezpieczne, ponieważ grożą pożarem lub porażeniem. Mogą okazać się bardzo zawodne jeżeli podłączymy do nich nowoczesne urządzenia. Przygotowując wymianę instalacji elektrycznych, należy sprawdzić stan przewodów. Jeżeli znajdują się stare aluminiowe przewody, to w zdecydowanej większości wymagają one wymiany. Tablica rozdzielcza powinna być wyposażona w wyłączniki nadmiarowo-prądowe oraz różnicowo-prądowe. Należy również sprawdzić puszki przyłączeniowe oraz sprawdzić działanie ochrony przeciwpożarowej. Wymiana instalacji na nową oznacza większe wydatki niż modernizacja. Jeżeli posiadamy instalacje które mają więcej niż 20 lat, jesteśmy zobowiązani do wymiany całej instalacji, ze względu na własne bezpieczeństwo, bez względu na koszty jakie będziemy musieli ponieść. Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie działania danej instalacji, powinna przede wszystkim sprawdzić bezpieczniki starego typu, przewody w starej izolacji oraz uszkodzone lub nadtopione gniazdka i wyłączniki. W zależności od stanu tych elementów, można szacować koszty wymiany instalacji.