Instalacja elektryczna to system przewodów dostarczający prąd do konkretnego miejsca w domu. Poza kablami w jej skład wchodzą: rozdzielnica, gwiazdka, wtyczki i włączniki, a także zabezpieczenia przeciwporażeniowe.
Miejscem, gdzie zbiegają się wszystkie obwody jest rozdzielnica, zwana centrum dowodzenia instalacją. Tutaj znajdują się zabezpieczenia oraz wszystkie elementy sterujące i łączące instalację, a także wyłączniki do konkretnego obwodu elektrycznego. Umieszcza się ją wewnątrz budynku, blisko wejścia, aby w razie zagrożenia łatwo było się do niej dostać.
We wszystkich pomieszczeniach instaluje się włączniki światła oraz gwiazdka. Aby ułatwić korzystanie przed ich zamontowaniem powinniśmy dokładnie rozplanować rozkład każdego pokoju. W łazienkach powinniśmy zakładać specjalne gniazdka zabezpieczające przed zachlapaniem wodą.
Każda instalacja powinna posiadać zabezpieczenia, dlatego stosowane jest uziemienie oraz wyłączniki nadmiarowoprądowe, które chronią przed przeciążeniem sieci i odcinają prąd w razie zwarcia, a także wyłączniki różnicowoprądowe zabezpieczające przed porażeniem lub przebiciem.