Jeżeli chcemy dobre zaprojektować instalację elektryczną należy właściwie dobrać przewody. Podstawowe zasady układania przewodów elektrycznych, uwzględniają układanie przewodów jednożyłowych w rurkach lub korytkach na tynku lub pod tynkiem. W przypadku przewodów wielożyłowych należy je wraz z powłoką polwinitową układać bezpośrednio na tynku lub pod tynkiem. Rurki lub przewody powinny być układane poziomo lub pionowo, między puszkami, wyłącznikami, gniazdkami oraz punktami przyłączeniowymi instalacji oświetlenia. Należy odpowiednie dobrać zabezpieczenia by nie doprowadzić do przeciążenia instalacji, która skutkuje uszkodzeniem odbiorników oraz może być przyczyną pożaru. Odpowiednio dobrać przekroje. W szczególności zabezpieczyć instalację w pobliżu materiałów palnych. Starannie układać kable oraz zadbać o dokumentacje podwykonawczą takiej instalacji. Odpowiednia ilość obwodów elektrycznych oraz gniazd wtykowych. Odpowiednio opisać bezpieczniki oraz przewody w skrzynce bezpiecznikowej.