Przewody w instalacjach elektrycznych należy dobierać, biorąc pod uwagę kilka bardzo istotnych warunków. Przede wszystkim należy określić wytrzymałość mechaniczną, obciążalność długotrwałą, przeciążalność, spadek napięcia, warunki zwarciowe, oraz samoczynne wyłączenie, które najczęściej służy do celów ochrony przeciwpożarowej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wymienione tutaj warunki, powinniśmy bez większych problemów prawidłowo dobrać przewody w instalacji elektrycznej. Odpowiedni dobór przewodów, jest bardzo ważny ze względu bezpieczeństwa. Prawidłowo zaprojektowana instalacja elektryczna, pozwoli ograniczyć ryzyko pożarów oraz powinna służyć przez wiele długich lat. Instalacja elektryczna która ma więcej niż dwadzieścia lat, powinna być wymieniona, ponieważ stwarza bardzo duże zagrożenie. Poza tym wiele nowoczesnych urządzeń, może negatywnie wpłynąć na tak starą instalację, która sobie nie poradzi z dostarczeniem prądu i mogą występować różne problemy.