Instalacja elektryczna jest elementem sieci niskiego napięcia, który składa się z układu przewodów w budynku razem ze sprzętem elektroinstalacyjnym. Jak zapewne każdy doskonale wie, wykorzystywana jest do dostarczania energii elektrycznej albo sygnałów do odbiorników. Współcześnie instalacja elektryczna często rozumiana jest jako stale ułożone przewody elektryczne. Instalacja elektryczna w domu jednorodzinnym powinna gwarantować takie rzeczy jak:
? nieustanna dostawa energii elektrycznej o właściwych parametrach,
? możliwość odłączenia od sieci,
? bezpieczeństwo w użytkowaniu ? oznacza to, iż powinna być odpowiednio zabezpieczona przed porażeniem bądź pożarem,
- komfort w używaniu ? najważniejsza jest dobra lokalizacja,
? możliwa rozbudowa w razie potrzeby.
Instalacje elektryczne posiadają oczywiście różne rodzaje. Biorąc pod uwagę typ zasilanych odbiorników wyróżnia się instalację oświetleniową oraz instalację siłową. Ze względu na miejsce występowania instalacji wymieniamy: instalację elektryczną nieprzemysłową oraz instalację elektryczną przemysłową. Z kolei w zależności od przewidywanego czasu użytkowania jest to: instalacją elektryczna stała bądź instalacja elektryczna prowizoryczna (określana także jako tymczasowa).