Dopuszczalne spadki napięcia, w instalacjach elektrycznych, które nie są wykorzystywane w celach przemysłowych w obwodach odbiorczych, nie powinien przekraczać od licznika do dowolnego odbiornika trzech procent, a od licznika do złącza 0,5 procenta. Spadek napięcia to zmniejszenie napięcia elektrycznego, pomiędzy początkiem, a końcem linii zasilającej. W naszym kraju obowiązuje rozporządzenie Ministra Gospodarki, dotyczące warunków funkcjonowania systemy elektroenergetycznego. Określa ono warunki jakie powinno odpowiadać napięcie, w punkcie odbioru energii przez odbiorcę konkretnych grup przyłączeniowych. Jest to bardzo ważne, ze względu na bezpieczeństwo, oraz prawidłowo funkcjonowanie całej instalacji. Poza tym wielu producentów, powinno uwzględniać w opisie produktów, w jaki sposób przedmiot powinien być wykorzystywany oraz jakie napięcie jest niezbędne do jego prawidłowego funkcjonowania.