Zabezpieczenie obwodów elektrycznych, przed zwarciami oraz przeciążeniami jest bardzo ważne, ponieważ pozwala dbać o bezpieczeństwo ludzi oraz różnych urządzeń. Jeżeli montujemy urządzenia zabezpieczające, należy pamiętać by były one umieszczone w odpowiednim miejscu, uwzględniającym zmianę przekroju, rodzaj czy te sposób ułożenia przewodów. Jeżeli chcemy zabezpieczyć się przed zwarciem, należy takie urządzenia instalować w miejscach, w których odcinek między punktem, zmniejszenia przekroju a zabezpieczenia ogranicza do minimum niebezpieczeństwo, że powstanie warcie. Poza tym ważny jest sposób wykonania konkretnej instalacji elektrycznej i zależności od tych parametrów należy dobrać odpowiednie urządzenia zabezpieczające. Z przepisów bezpieczeństwa wynika, że urządzenia przeciwzwarciowe nie muszą być instalowane w niektórych obwodach pomiarowych, pod warunkiem że przewody eliminują możliwość powstania zwarcia. Poza tym ważnym czynnikiem, jest lokalizacja, z dala od miejsca przechowywania różnych materiałów palnych.